Home/nieuws
Team aan-/afmelden
Lid aan- en afmelden
Onze sponsors
Het bestuur
Wedstrijdprogramma
Onze teams
Info tav wedstrijden
Regels zaaldienst
Sporthallen
Wedstrijdformulier
Zaalvoetbal regels
Wil KoningSponsordag
Jeugdtoernooi
Privacy Policy
Interessante links
Geschiedenis
Fotoalbum
Contact

Handleiding zaal en fluitdiensten

De handleiding ligt ook in de sporthal (kantine en bedieningspanel in de zaal)

1.     Zaaldienst

-         Aanvang: 18.45/19.00 uur dit is een kwartier voor de 1e wedstrijd.

-         Aankomst: melden in de kantine.

-         Klok/scorebord: deze instellen en de score bijhouden met aanwezigheid van een KNVB scheidsrechter zal deze vragen om de laatste minuut de klok stil te zetten.

-         Doelen: als deze niet in de zaal zijn zullen de doelen door de zaaldienst worden neergezet

-         Tijdstraffen: deze moeten goed worden bijgehouden door de zaaldienst.

-         Rode kaart: als de scheidsrechter een speler een rode kaart heeft gegeven moet hij vertrekken uit de zaal. Hiervan graag kort jullie waarneming doorgeven aan het bestuur.

 

2.     Fluitdienst

-         Scheidsrechter: in de meeste gevallen wordt deze aangesteld door de KNVB en als dit niet het geval is proberen wij een scheidsrechter van de club aan te stellen maar als die niet kan dat zal er door de zaaldienst moeten worden gefloten.

-         Relatie nummer: als de zaaldienst heeft gefloten vermeldt dan wel je nummer en naam op het formulier. De ledenlijst met lidnrs.liggen in de kantine. En anders vul je CBRT286 in.

 

3.     Wedstrijdformulieren

-         Waar: deze zijn af te halen door de coaches in de kantine.

-         Invullen: deze worden voor de wedstrijd ingevuld door de beide spelende teams.

-         Gereed: deze worden na de wedstrijd kompleet ingevuld door zaaldienst,scheids en aanvoerders/coaches van de beide teams. Let op dat je als zaaldienst ook je lidnr. invuld.

-         Afhandeling: de twee kopieën zijn er voor beide teams ieder 1 exemplaar en het originele blad (voorblad) is voor de zaaldienst. Deze einde avond in leveren bij Rik Hart, Spaarboog 10. 

-         Note: op het wedstrijdformulier zijn jullie de secretaris en eventueel de scheidsrechter.

 

4.     Sporthalformulieren

-         Waar: af te door de zaaldienst in de kantine.

-         Gereed: dit formulier moet kompleet worden ingevuld door de zaaldienst.

-         Afhandeling: einde van de avond ingevuld inleveren in de kantine te samen met originele wedstrijdformulieren. Deze worden vervolgens opgestuurd naar de KNVB.

 

5.     Overige en algemene taken voor de zaaldiensten

-          Toezicht: graag een paar keer kijken in de kleedkamers ivm baldadigheid of diefstal. Mocht je wat zien of signaleren dit graag melden in de kantine en aan het bestuur.

-         Ongeregeldheden: als er tijdens de wedstrijd wat dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen dan willen wij als bestuur hier graag van op de hoogte blijven.

-         Consumptie: op de vrijdagavond bieden wij 2 consumpties aan pp. En op de maandag is dat 1 drankje pp. Hiervan is de kantinebeheerder van op de hoogte.

-         Vragen: heb je na deze avond nog vragen dan horen wij dit graag.

-         Opmerkingen of suggesties: graag melden bij het bestuur.

-         Afwezig: Als je bent ingedeeld en kan je niet, dan ben je zelf verantwoordelijk om een vervanger te regelen. Als er dan toch niemand aanwezig is dan krijgt het team een boete van €83,10

-         De zaaldiensten worden vermeld op de homepagina van de site www.zvvavenhorn.info

Copyright 2008 | Zaalvoetbalvereniging Avenhorn