Home/nieuws
Team aan-/afmelden
Lid aan- en afmelden
Onze sponsors
Het bestuur
Huisregels
Wedstrijdprogramma
Onze teams
Info tav wedstrijden
Wil KoningSponsordag
Jeugdtoernooi
Privacy Policy
Interessante links
Geschiedenis
Fotoalbum
Contact

 HUISREGLEMENT ZVV AVENHORN

 1.      Het spel wordt gespeeld volgens regels van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond.

 2.     Ieder lid heeft de verplichting tot uitvoering van zaaldienst zoals deze staat weergegeven in het clubblad. Bij het niet opkomen dagen van de zaaldienst voor een boete in rekening gebracht van € 45,00 (gelijk aan de hoogte van de KNVB boete). 

3.     De kleding wordt beschikbaar gesteld door de vereniging c.q. sponsors. Mocht om wat voor reden dan ook de kleding worden verloren dan dient het betreffende team voor vervangende kleding te zorgen welke voldoet aan de eisen gesteld door de vereniging. 

4.     Ieder team krijgt een bal van de vereniging tot zijn beschikking, aan het begin van ieder seizoen wordt bepaald of deze vervangen moet worden. Mocht een team een bal kwijt raken gedurende het seizoen, dan zorgt het betreffende team voor een nieuwe bal. 

5.     De boetes die gedurende het seizoen worden opgelegd door de K.N.V.B worden door de vereniging voldaan. Uitzondering hierop zijn boetes die zijn ontstaan door ongehoord gedrag van een speler. De betreffende speler dient dan ook zelf de boete te voldoen. 

6.    Kosten voor de spelerspas zijn voor rekening van de leden bij verlies, diefstal of beschadiging en bedragen € 5,10

 7.     De contributie dient voor 1 oktober voldaan te zijn. In geval dit niet gebeurd kan de vereniging de betreffende speler een speelverbod opleggen. 

8.     Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 31 mei

Wijzigingen in het huisreglement zullen worden voorgelegd in de algemene ledenvergadering voordat zij van kracht worden.

Copyright 2008 | Zaalvoetbalvereniging Avenhorn