Home/nieuws
Team aan-/afmelden
ClubCollect
Lid aan- en afmelden
Onze sponsors
Het bestuur
Wedstrijdprogramma
Onze teams
Info tav wedstrijden
Wil KoningSponsordag
Jeugdtoernooi
Privacy Policy
Interessante links
Geschiedenis
Fotoalbum
Contact

Zvv Avenhorn in zee met ClubCollect - Vanaf seizoen 18/19

De afgelopen tijd zijn wij als bestuur bezig geweest om te onderzoeken of bepaalde zaken
binnen onze organisatie verbeterd kunnen worden. Ook de contributie innen is hierbij aan bod
gekomen en wij zijn van mening dat we hierin stappen kunnen maken. Om die reden gaan wij
vanaf komend seizoen samenwerken met ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft
met contributie innen. ClubCollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die
ervoor zorgt dat contributie innen makkelijker gaat. Voor zowel u als de vereniging levert dit
veel voordelen op. Het grootste voordeel voor u is het betaalgemak en de mogelijkheid tot
gespreid betalen (hiervoor wordt wel een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht).
Wat gaat er veranderen?


ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over. Via e-mail,
sms en/of per post zal ClubCollect u betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. Met de
link in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze
beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen. U kunt namelijk
kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan altijd
middels automatische incasso, maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een
betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Bij de keuze voor gespreid
betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u
altijd op de hoogte bent. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo
nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.


Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen er enkele
persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze
persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële
doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de penningmeester. De verwerking van de
persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).


Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u naar www.clubcollect.com/nl/members.
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de samenwerking met ClubCollect kunt u altijd
terecht bij Robin Feld (penningmeester). Indien er tijdens de samenwerking vragen of onduidelijkheden
zijn staan zowel wij als ClubCollect hier altijd voor open.

Het Bestuur

 

Copyright 2008 | Zaalvoetbalvereniging Avenhorn