Home/nieuws
Onze sponsors
Het bestuur
Huisregels
jaarvergad. 09/10
jaarvergad. 08/09
jaarvergad. 07/08
Wedstrijdprogramma
Onze teams
Info tav wedstrijden
Wil KoningSponsordag
Jeugdtoernooi
Team aanmelden
Privacy Policy
Interessante links
Geschiedenis
Fotoalbum
Contact

 

 

NOTULEN JAARVERGADERING 2008/2009

De Koggehal 28-08-2009

 

Aanwezig : John Zuurveen, Marion Boots, Tom van Loenen, Hans Buis, Jeroen Floris, Rene. Wilco Delemarre, Hugo, Kim Bol, Debby Braas, Carola van Diepen, Stefanie Strijker, Patricia, Esther Koning, Esther Pronk, Sophie Nieuwendijk, Roos Nuyens, Stephanie Laan, Jeffry Ypma, Mark, Deavy Bos, Jean-Paul, Niels Vreeker, Tim Pronk, Kevin, Jarl Groen, Jeroen de Lange, Rick van de Gulik, Dirk van de Gulik

 

Afberichten : Geen

 

1.       Opening door de Voorzitter.

Dit jaar een korte jaarvergadering. Door het te combineren met de seizoens kick-off zijn er veel leden aanwezig waardoor het bestuur helemaal een beetje zenuwachtig werd, dit was nog niet voor gekomen.

 

Er wordt door deze opzet tegemoet gekomen aan de wensen om de jaarvergadering te integreren in een georganiseerde avond voor leden.

 

2.       Vaststelling notulen jaarvergadering 18-11-2008 door secretaris

Voorzitter geeft, bij afwezigheid van de secretaris, aan dat er geen opmerkingen zijn op de notulen die voor aanvang van de vergadering zijn uitgedeeld. De notulen zullen vanaf heden ook op de website terug te vinden zijn.

 

3.       Jaarverslag seizoen 2007/2008 door de secretaris

De resultaten en gebeurtenissen van onze teams kort samen gevat:

HEREN 1 : met als coaches John Zuurveen en michel Bos.

-             Geen opmerkingen   

 

HEREN 2 : met als speler/coach Alex Hulst

-             Geen opmerkingen

 

HEREN 3 : met als coach Ronald/Brian

-             Eerste jaar bij de senioren, is goed verlopen

 

DAMES 1 : met als coach Dennis Bakker.

-             Moeilijk jaar, Dennis Bakker heeft aangegeven dat dit het laatste seizoen zal zijn als coach. Dennis heeft dit 10 jaar gedaan.

 

DAMES 2 : met als speler/coach Marion Boots.

-             Moeilijk seizoen

 

A-Jun. : met als coaches Arie Rotteveel/Petra Koning

-             Najaarskampioen

 

B1-Jun. : met als coaches Dirk v/d Gulik

-             Voorjaar 2009 kampioen.

 

C1-Jun. : met als coach Martin en Koos Grooteman

-             Voorjaar 2009 kampioen

-             Martin en Koos hebben aangegeven dat dit het laatste seizoen als coach is.

 

C2-Jun. : met als coach Hans Buis.

-             Voorjaar 2009 kampioen

 

Tuchtzaken : geen noemenswaardigheden

Boete’s :    zie financieel jaarverslag

Geboorte’s

Mila Bakker – dochter van Dennis Bakker en Nancy Dijkstra

Jill Bakker – dochter van Harold en Patricia Bakker

                 - dochter van John en Suzan Zuurveen

Overlijden

Trouwerijen :   Geen

Verhuizingen : Geen

 

Namens de vereniging nogmaals gefeliciteerd

Wil je dat wij aan je denken stuur ons dan even een berichtje zodat wij daar op gepaste wijze op kunnen attenderen.

  

4.       Financieel jaarverslag 2007/2008 (1 juli 2007 t/m 30 juni 2008)

De cijfers waren nog niet beschikbaar gezien het vroege tijdstip van de jaarvergadering

 

Financieel verslag is opvraagbaar voor leden/sponsors

 

5.       Verslag van de kascommissie

  1. Volgens de kascommissie zag het er financieel goed uit en daar hebben ze voor getekend.

De penningmeester had een goede en duidelijke toelichting gegeven.

B. Verkiezing nieuwe kascommissie Alex Hulst en Jarl Groen

 

6.       Vaststelling begroting seizoen 2009/2010 (1 juli 2009 t/m 30 juni 2010)

De cijfers werden keurig toegelicht door de penningmeester en er waren geen op/of aanmerkingen.

 

Begroting is opvraagbaar voor leden/sponsors

 

7.       Ingekomen stukken

geen

 

  1. Bestuursverkiezing  

A.      Aantredend en nieuw bestuurslid : John Zuurveen

Er waren geen tegenstemmen van de aanwezigen.

 

9.       Rondvraag

Geen vragen

 

10.Afsluiting door de voorzitter

De jaarvergadering werd om 20.45 afgesloten

Opzet van jaarvergadering, bij een aanvang seizoen (kick-off) en kort/bondig wordt als prettig ervaren.

 

Het bestuur.

 

 

Copyright 2008 | Zaalvoetbalvereniging Avenhorn