Home/nieuws
Onze sponsors
Het bestuur
Huisregels
jaarvergad. 09/10
jaarvergad. 08/09
jaarvergad. 07/08
Wedstrijdprogramma
Onze teams
Info tav wedstrijden
Wil KoningSponsordag
Jeugdtoernooi
Team aanmelden
Privacy Policy
Interessante links
Geschiedenis
Fotoalbum
Contact

 

NOTULEN JAARVERGADERING 2007/2008

Café t’Trefpunt 18-11-08

 

Aanwezig : John Zuurveen, Koos Grooteman, Arie Rotteveel,  Marion Boots, Tom van Loenen, Hans Buis, Jeroen Floris, Alex Hulst, Ronald Bakker, Brain de Wit en Harold Bakker

 

Afberichten : Marcel Overboom, Dennis Bakker, Gerard Groot, Martin Gooteman, Dirk v/d Gulik en Tim Koning

 

1.       Opening door de Voorzitter.

 

2.       Vaststelling notulen jaarvergadering 20-11-07 door secretaris

Voor gelezen door de secretaris en geen op of aanmerkingen van de aanwezige leden, ere leden, coaches, sponsors en vrijwilligers.

 

3.       Jaarverslag seizoen 2007/2008 door de secretaris

De resultaten en gebeurtenissen van onze teams kort samen gevat:

HEREN 1 : met als coaches John Zuurveen en michel Bos.

 1. Begonnen met een slechte start maar na de kerstperiode hadden ze een hele goede reeks en eindigden op een 5e plaats
 2. Organiseerde het slotfeest in cafe t’Trefpunt
 3. Verlenen ook assistentie bij het MJT
 4. Organiseren en spelen geregeld oefenwedstrijden.    

 

HEREN 2 : met als speler/coach Nico Braas.

 1. Zijn het jaar ook weer op een zeer verdienstelijk 5e plaats geëindigd.
 2. In maart hoorde wij dat ze wilden stoppen en hebben wij als bestuur nog getracht deze jongens te behouden maar dat is helaas niet gelukt.

 

DAMES 1 : met als coach Dennis Bakker.

 1. Een matig tot slecht jaar en zijn ook gedegradeerd.
 2. Wij hebben eind van het jaar ook het verzoek ingedient om ze ook te laten degraderen.(op verzoek van Dennis en de dames)

 

DAMES 2 : met als coach Ruud Spekken.

 1. Hebben een wisselvallig seizoen gehad en zijn om een 7e plaats geeindigd.
 2. Verlenen ook assistentie bij het MJT
 3. Coach Ruud Spekken stopte ermee en was door de meiden bedankt voor al die jaren coaching.

  

A-Jun. : met als coaches Ronald en Brian.

 1. Najaar 2007 waren ze kampioen geworden nogmaals proficiat.
 2. Kampioens feestje met BBQ thuis bij de coach gehad.
 3. Verlenen ook assistentie bij het MJT.
 4. Tuchtzaak J.Groen inv de laatste wedstrijd van het seizoen.

 

B-Jun. : met als coaches Jim en Arie.

 1. Voorjaar 2008 waren ze kampioen geworden nogmaals proficiat.
 2. Kampioens feestje thuis bij de coach gehad.
 3. Verlenen ook assistentie bij het MJT.
 4. Coach Jim stopte ermee wat wij natuurlijk jammer vonden.

 

C1-Jun. : met als coach Dirk v/d Gulik.

 1. Speelde zowel in het najaar als voorjaar wisselvalling en eindigden op een 3e en 4e plaats
 2. Verlenen ook assistentie bij het MJT.

 

C2-Jun. : met als coach Martin en Koos Grooteman.

 1. Hadden er allemaal al een jaar opzitten en er zit zeker vooruitgang in.
 2. Zijn lekker fanatiek en waren zowel in het najaar als voorjaar op een keurige 3e plaats geeindigd.
 3. Verlenen ook assistentie bij het MJT.

 

Tuchtzaken :

 1. A-Jun.: geldboete en 3 wedstrijden schorsing.
 2. B-jun. : speler van de tegenpartij was een beetje loshandig/voetig.

 

Boete’s :    zie financieel jaarverslag

Geboorte’s : Julia Floris de dochter van Jeroen en Ellen

Overlijden : Jan Bouma 14-09-08

Trouwerijen :   Geen

Verhuizingen : Geen

 

Namens de vereniging nogmaals gefeliciteerd en gecondoleerd.

Wil je dat wij aan je denken stuur ons dan even een berichtje zodat wij daar op gepaste wijze op kunnen attenderen.

  

4.       Financieel jaarverslag 2007/2008 (1 juli 2007 t/m 30 juni 2008)

De cijfers werden keurig toegelicht door de penningmeester en er waren geen op/of aanmerkingen.

Geinteresseerde leden kunnen het financieel verslag opvragen

  

5.       Verslag van de kascommissie

 1. Volgens de kascommissie zag het er financieel goed uit en daar hebben ze voor getekend.
 2. De penningmeester had een goede en duidelijke toelichting gegeven.
 3. Verkiezing nieuwe kascommissie Brian de wit en Alex Hulst.

 

6.       Vaststelling begroting seizoen 2008/2009 (1 juli 2008 t/m 30 juni 2009)

De cijfers werden keurig toegelicht door de penningmeester en er waren geen op/of aanmerkingen.

Geinteresseerde leden kunnen het financieel verslag opvragen

 

7.       Pauze/verloting

    De prijs winnaars waren :

          -Cono Kookboek : Brian de wit en Arie Rotteveel

          -Beemsterkaas : Alex Hulst en Ronald Bakker

          -De Grote verrassing : John Zuurveen

          -Flesje rode wijn : Koos Grooteman

          -Lifehamer : Hans Buis

Met dank aan de sponsors die deze prijzen beschikbaar hebben gesteld.

  

8.       Ingekomen stukken

      - Het 6e Multimate Jeugdtoernooi op 10/11 januari 2009 voor de B en C junioren

      - Tegenstanders op het jeugdtoernooi

      - Jeugdinstuif middag/avond datum moet nog worden vastgesteld

.     - feest/afsluit avond voor A.jun.,dames en heren team, sponsors, alle coaches en bestuursleden.

        organisatie Heren 3 datum wordt 10-04-09.

      - Wasgelden

 

9.       Bestuursverkiezing  

 1. Aftredend en niet herkiesbaar : Dirk v/d Gulik, Jeugd coördinator.
 2. Aantredend en nieuw bestuurslid : Tim Koning, Jeugd coördinator.
 3. Er waren geen tegenstemmen van de aanwezigen.
 4. Dirk werd bedankt voor zijn diensten en Tim succes toegewenst.

 

10.Rondvraag

Alex Hulst : stelt voor om de jaarvergadering op een woensdag te houden ivm de trainingsavond van het veldvoetbal.

Koos Grooteman : Vraagt hoe het zit met de reserveshirts deze zijn af te halen en terug te brengen bij Marion Boots op de Serpeling

John Zuurveen : Is blij dat hij voor het eerst eens een prijs heeft gewonnen met de verloting.

 

11.Afsluiting door de voorzitter

De jaarvergadering wordt om 21.45 afgesloten door de voorzitter.

Jammer weer voor de matige opkomst en bedankt nog iedereen voor

zijn aanwezigheid en wel thuis.

 

Het bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 | Zaalvoetbalvereniging Avenhorn